رویدادهاجلسه دفاع از پایان نامه آقای جمشید موذن دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم محیط زیست
جلسه دفاع از پایان نامه آقای جمشید موذن دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم محیط زیست
جلسه دفاع از پایان نامه آقای جمشید موذن دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم محیط زیست
 ٠٩:١٦ - 1400/06/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهدیه خلیلی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم محیط زیست
جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهدیه خلیلی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم محیط زیست
جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهدیه خلیلی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم محیط زیست
 ٠٩:١٢ - 1400/06/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع از پایان نامه خانم میترا اسمعیل پور روشن
جلسه دفاع از پایان نامه خانم میترا اسمعیل پور روشن
جلسه دفاع از پایان نامه خانم میترا اسمعیل پور روشن
 ٠٩:٤٨ - 1400/04/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه ها و سخنرانی های روز یکشنبه 23 آذر هفته پژوهش
کارگاه ها و سخنرانی های روز یکشنبه 23 آذر هفته پژوهش
کارگاه ها و سخنرانی های روز یکشنبه 23 آذر هفته پژوهش
 ١٥:١٣ - 1399/09/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه های هفته پژوهش
برنامه های هفته پژوهش
برنامه های هفته پژوهش
 ١٣:١٦ - 1399/09/17 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>