آرشیو اطلاعیهشرایط مهمان، انتقال، انتقال توام با تغییر رشته و تغییر رشته داخلی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400
شرایط مهمان، انتقال، انتقال توام با تغییر رشته و تغییر رشته داخلی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400
شرایط مهمان، انتقال، انتقال توام با تغییر رشته و تغییر رشته داخلی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400
 ١١:٥٨ - 1400/08/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
جدول نوع و مبالغ و مدارک مورد نیاز وام هاي دانشجويي نيمسال اول 1401-1400
جدول نوع و مبالغ و مدارک مورد نیاز وام هاي دانشجويي نيمسال اول 1401-1400
جدول نوع و مبالغ و مدارک مورد نیاز وام هاي دانشجويي نيمسال اول 1401-1400
 ١٠:٢٨ - 1400/08/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع از پایان نامه خانم سیده زینب حسینی کوه خیلی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا
جلسه دفاع از پایان نامه خانم سیده زینب حسینی کوه خیلی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا
جلسه دفاع از پایان نامه خانم سیده زینب حسینی کوه خیلی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا
 ١١:٥٥ - 1400/07/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع از پایان نامه خانم عصمت منصوری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا
جلسه دفاع از پایان نامه خانم عصمت منصوری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا
جلسه دفاع از پایان نامه خانم عصمت منصوری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا
 ١١:٥٣ - 1400/07/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع از پایان نامه خانم شیما درزی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی دریا
جلسه دفاع از پایان نامه خانم شیما درزی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی دریا
جلسه دفاع از پایان نامه خانم شیما درزی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی دریا
 ١١:٥١ - 1400/07/25 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>