درباره دانشکده

امروزه ، با توجه به کاهش روز افزون ذخایر مناطق خشکی نیاز بشر به محیط های دریایی روز به روز در حال افزایش است . با توجه به وسعت مرزهای گسترده آبی در شمال و جنوب ایران و لزوم بهره برداری از منابعی که در این محیط های آبی وجود دارد، پژوهش هاي علمي در زمينه هاي دريايي مي تواند امکان بهره برداری بهینه از منابع بسيار غني و خدادادي این دریاها را فراهم سازد .

بر این اساس و با توجه به موقعیت استراتژیک دانشگاه مازندران در حاشیه دریای خزر و نیز عدم وجود دانشکده علوم دریایی واقیانوسی در استان مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی دانشگاه مازندران در سال 1391 به منظور ارتقاء کمی و کیفی رشته های مرتبط با علوم دریایی و با هدف ايجاد يك زير بناي علمي پژوهشی براي فعاليت هاي دريايي، بررسي و استفاده بهتر از منابع دريايي و نيز هموار كردن راه براي اتخاذ تدابير ملي دريايي كشور در اعتلاي سطح دانش ، آموزش و پژوهش علوم و فنون دريايي رسماَ شروع به کار نمود.
دانشكده علوم دريايي و اقیانوسی به عنوان يكي از دانشكده هاي زير مجموعه دانشگاه مازندران با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد در سه رشته: فیزیک دریا ، شیمی دریا و زیست شناسی دریا (گرایش بوم شناسی دریا)، فعاليت خود را آغاز نمود که به تازگی، به یاری خداوند و با پیگیری مسئولین دانشگاه، با جذب دانشجو در مقطع کارشناسی رشته های مذکور نیز در این دانشکده موافقت گردیده است.
در حال حاضر در این دانشکده دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد در هر سه رشته ی مذکور مشغول به تحصیل می باشند و نخستین دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته شیمی دریا در شهریور 1393 از این دانشکده فارغ التحصیل گردید.

 

روسای پیشین دانشکده از بدو تاسیس

 ردیف

 نام و نام خانوادگی

 سال ریاست


 1

دکتر سید محمد متولی

 1391


 2

دکتر علی اکبر عمویی

 1392

http://rms.umz.ac.ir/~amooey/

 3

دکتر عباس رشیدی 1398 http://rms.umz.ac.ir/~rashidi/
4      دکتر احسان عطایی         1399 http://rms.umz.ac.ir/~ataie/