معرفی رشته شیمی دریا


رشته شیمی دریا به بحث و بررسی در خصوص شیمی آب، معادن و کانی ها، نفت و گاز، شیمی مناطق فرا جوش، شیمی آلاینده ها و بسیاری از موارد مهم دیگر در دریا می پردازد.
از آنجا که علم شیمی در همه بخش های زندگی روزمره وارد شده و دانش تخصصی راجع به آن سبب بهبود کیفیت زندگی انسان شده است و با توجه به نیاز صنعت به طور تخصصی به شیمی دریا و توجه به این مهم که استان مازندران با داشتن سواحل وسیع دریایی، به لحاظ پرداختن به علوم دریایی از اولویت ویژه ای برخوردار است، لذا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی دانشگاه مازندران دوره کارشناسی ارشد شیمی دریا را در سال1391 راه اندازی نموده و به جذب دانشجو در این رشته پرداخت. علاوه بر کاربردهای ویژه این رشته در صنعت و علوم محیطی، از آنجا که بین رشته های مختلف علوم دریایی نظیر شیمی دریا، فیزیک دریا و زیست دریا ارتباط نزدیکی وجود دارد و شیمی دریا اختصاصاً از کاربرد فراوانی در سایر علوم یاد شده برخوردار است، لذا توسعه این علم و تربیت متخصصین آن کمک شایانی به پیشرفت سایر شاخه های علوم دریایی در منطقه خواهد نمود.
در راستای تحقق این اهداف و هم چنین با استعانت از درگاه حق و با همت و پیگیریهای مسئولین دانشکده و دانشگاه، مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رشته شیمی دریا در دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی دانشگاه مازندران نیز اخذ گردیده و بزودی در مقطع کارشناسی نیز به جذب دانشجو اقدام خواهد نمود.

* توانمندیهای دانش آموختگان شیمی دریا
ارائه خدمات آموزشی در سطح دانشگاهها و تامین کادر علمی دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی.
ارائه طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی و تامین کادر پژوهشی دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی.
اشتغال در سازمان ها و ارگان های دریایی جهت کسب اطلاعات در زمینه شیمی محیط های آبی و شناسایی اشکال مختلف مواد شیمیایی موجود در محیط های دریایی.
اشتغال در سازمان های وابسته به محیط زیست به منظور شناسایی انواع و منابع آلاینده های محیط های دریایی.

هم چنین با استعانت از درگاه حق و با همت و پیگیریهای مسئولین دانشکده و دانشگاه، مجوزهای لازم جهت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی نیز در دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی دانشگاه مازندران اخذ گردیده و از نیمسال اول 95-94 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی اقیانوس شناسی در این دانشکده انجام می گیرد.