چاپ        ارسال به دوست

16 آذر و روز دانشجو گرامی باد

16 آذر و روز دانشجو


آرام آرام 16 آذر از راه میرسد.

       روزگاری پیشین، سه اهورایی مصمم، سینه خود را در برابر دژخیمان رژیم فاسد و وابسته پهلوی سپر کردند تا بگویند که جوانان و فرهیختگان ایران، فریب تظاهر و مکر دشمنان قسم خورده خود را نمی‌خورند.
       تا بگویند که دست های آلوده سردمداران آمریکای فاسد در سرنگونی دولت قانونی دکتر محمد مصدق را دیده اند. تا بگویندکه دست های فتنه آن فتنه گر اعظم جهان - آمریکای مرموز - را در پس ایجاد اختلاف و دو دستگی در بین ملت را دیده اند.
       تا بگویند که حلقوم کثیف و ناساز سخنرانان میتینگ های آن روز را برای تشدید اختلاف و دروغ پراکنی در بین ملت را می‌شناسند. تا بگویند که می‌شناسند آنانی را که سر در آخور امپریالیسم دارند اما دایه های از مادر مهربان تر هستند.


٠٩:٢٢ - 1395/09/15    /    شماره : ١١٤٨٢    /    تعداد نمایش : ٤٥٦خروج